Highlights:

श्री ए. के. एण्ड गान्बा कन्स्ट्रक्सन

Form/Company Name: श्री ए. के. एण्ड गान्बा कन्स्ट्रक्सन
Address: काठमाण्डौ -3१, शान्तिनगर
Type: Civil Works
Start Date: 2021-08-05
End Date: 2023-08-04
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्तिः श्री विक्रम कुमार नेवार)

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री कारागार व्यवस्थापन विभाग, कालिकास्थान, काठमाण्डौ।)

 

(सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिट  नं. ०७७-WO-०१७४ मा  अन्तरिम आदेश  तथा  यस कार्यालयको मिती २०७८/०५/१० को निर्णय बमोजिम  हाललाई कालो सुचि सम्बन्धि कारबाहि स्थगन गरिएको व्यहोरा  सम्बन्धित्  सबैलाई जानकारी गराईन्छ)

Show All