Highlights:

श्री न्यू सिद्ध देउराली ट्रेडर्स,

Form/Company Name: श्री न्यू सिद्ध देउराली ट्रेडर्स,
Address: चन्द्रागिरी-६, काठमाडौं।
Type: Goods
Start Date: 2021-07-06
End Date: 2022-07-05
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्तिः श्री हेमन्त बहादुर खड्का)

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, समाज कल्याण केन्द्र बृद्धाश्रम, पशुपति, काठमाडौं।)

Show All