Highlights:

श्री गुरा निर्माण सेवा,

Form/Company Name: श्री गुरा निर्माण सेवा,
Address: साविक महत गा. वि. स.-६, जुम्ला।
Type: Civil Works
Start Date: 2021-07-06
End Date: 2022-07-05
Cause:

 सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्तिः श्री लक्ष्मीकला महत)

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री कर्णाली प्रदेश, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, मुगु ।)

Show All