Highlights:

श्री फ्रेन्ड्स अर्विट कन्स्ट्रक्सन सर्भिसेज प्रा.लि.,

Form/Company Name: श्री फ्रेन्ड्स अर्विट कन्स्ट्रक्सन सर्भिसेज प्रा.लि.,
Address: कन्काई न.पा.-८, झापा।
Type: Civil Works
Start Date: 2021-07-06
End Date: 2022-07-05
Cause:

 सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्तिः श्री खगेन्द्र निरौला)

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री अर्जुनधारा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, शनिश्चरे, झापा।)

Show All