Highlights:

सुपर स्टार अर्डर एण्ड सप्लायर्स

Form/Company Name: सुपर स्टार अर्डर एण्ड सप्लायर्स
Address: खाँडाचक्र न.पा.-०१, कालिकोट।
Type: Goods
Start Date: 2021-05-31
End Date: 2022-05-30
Cause:

 सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्तिः श्री तारा कुमारी शाह।)

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री नेपाली सेना,  नं.२४ बाहिनी अड्डा, देवलडाँडा ब्यारेक, जुम्ला।)

Show All