श्री शैलुंग इन्टरप्राइजेज प्रा.ली.

Form/Company Name: श्री शैलुंग इन्टरप्राइजेज प्रा.ली.
Address: खुमलटार, ललितपुर
Type: Goods
Start Date: 2021-03-06
End Date: 2022-03-05
Cause:
 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्तिः श्री निकेश अधिकारी     )

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री कृषि सामग्री कम्पनि लिमिटेड, प्रधान कार्यालय, कुलेश्वर काठमाडौँ   |)

 

Show All