श्री Sanyo International Pvt.Ltd.

Form/Company Name: श्री Sanyo International Pvt.Ltd.
Address: पुतलीसडक, काठमाडौँ
Type: Other Services
Start Date: 2021-01-30
End Date: 2022-01-29
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्तिः श्री राजेश कुमार श्रेष्ठ )

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री काठमाडौँ महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, बागदरबार , काठमाडौँ |)

 

(सम्मानित उच्च अदालतबाट मिति २०७७/१२/१२  मा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश  तथा  यस कार्यालयको मिती २०७७/१२/१३ को निर्णय बमोजिम  हाललाई कालो सुचि सम्बन्धि कारबाहि स्थगन गरिएको व्यहोरा  सम्बन्धित्  सबैलाई जानकारी गराईन्छ)

Show All