श्री JJECCL-Pappu-Koshi & Neupane JV

Form/Company Name: श्री JJECCL-Pappu-Koshi & Neupane JV
Address: नयाँ बानेस्वर १०, काठमाडौँ
Type: Civil Works
Start Date: 2021-01-30
End Date: 2022-01-29
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Detail Company Name:- (Jiangsu jialong Engineering Cinstruction Co.Ltd China, Pappu Construction Tinkune, Koshi & Nepuane Nirman Sewa, New Baneshwor)

(मुख्य व्यक्तिः श्री सरोज गौतम)

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,स्थानीय पूर्वाधार विभाग,ग्रामिण सडक संजाल सुधार आयोजना ,आयोजना समन्वय ईकाई ,श्रीमहल पुल्चोक ललितपुर |)

 

(सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश  तथा  यस कार्यालयको मिती २०७७/१०/२५ को निर्णय बमोजिम  हाललाई कालो सुचि सम्बन्धि कारबाहि स्थगन गरिएको व्यहोरा  सम्बन्धित्  सबैलाई जानकारी गराईन्छ)

Show All