श्री R and G Builders Nepal Pvt.Ltd.

Form/Company Name: श्री R and G Builders Nepal Pvt.Ltd.
Address: चौरीदेउराली गा.पा.५ ,काभ्रेपलाञ्चोक
Type: Civil Works
Start Date: 2021-01-30
End Date: 2022-01-29
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्तिः श्री रबिन्द्र गौतम /प्रदिप बुदाथोकी  )

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री रास्ट्रिय पुन:निर्माण प्राधिकरण,केन्द्रीय आयोजना कार्यन्वयन ईकाई(भवन), जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन ईकाई(भवन)काभ्रे  |)

Show All