श्री श्रीगेश्वर ट्रेड इन्टरनेसनल

Form/Company Name: श्री श्रीगेश्वर ट्रेड इन्टरनेसनल
Address: बतिसपुतली, काठमाडौँ
Type: Goods
Start Date: 2021-01-30
End Date: 2022-01-29
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्तिः श्री सुजन कडेल )

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री नेपाली सेना, सम्भाररथीको कार्यालय सम्भाररथी बिभाग,जंगीअड्डा,काठमाडौँ  |)

Show All