श्री स्टार अफिस इन्टरनेसनल

Form/Company Name: श्री स्टार अफिस इन्टरनेसनल
Address: पुतलीसडक, काठमाडौँ
Type: Goods
Start Date: 2021-01-21
End Date: 2022-01-20
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्तिः श्री बबिता माल )

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अनामनगर, काठमाडौँ  ।)

 

(सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७/१०/१६  मा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश  तथा  यस कार्यालयको मिती २०७७/१०/२२ को निर्णय बमोजिम  हाललाई कालो सुचि सम्बन्धि कारबाहि स्थगन गरिएको व्यहोरा  सम्बन्धित्  सबैलाई जानकारी गराईन्छ)


 

Show All