M/S Shri Sai Impex, India र M/S K.D.M. International Pvt. Ltd.,

Form/Company Name: M/S Shri Sai Impex, India र M/S K.D.M. International Pvt. Ltd.,
Address: बुढानिलाकण्ठ–११, काठमाण्डौ ।
Type: Goods
Start Date: 2020-12-10
End Date: 2021-12-09
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्तिः श्री श्री आकाश मिश्र)

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री नेपाली सेना, सम्भाररथीको कार्यालय, सम्भाररथी विभाग, जंगी अड्डा, काठमाण्डौ ।)

Show All