श्री नन्दलाल कृषि मेशिनरी सप्लायर्स,

Form/Company Name: श्री नन्दलाल कृषि मेशिनरी सप्लायर्स,
Address: तानसेन न.पा. ७, पाल्पा
Type: Goods
Start Date: 2020-12-01
End Date: 2021-11-30
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्तिः श्री नन्दलाल थारु)

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री तिनाउ गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, पाल्पा ।)

Show All