श्री वी.टी./टौदह/फस्कु जे.भी.

Form/Company Name: श्री वी.टी./टौदह/फस्कु जे.भी.
Address: (वी.टी. निर्माण सेवा बत्तिसपुतली, टौदह कन्स्ट्रक्सन चाल्नाखेल र फस्कु निर्माण सेवा फस्कु दोलखा)
Type: Civil Works
Start Date: 2020-09-14
End Date: 2022-09-13
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्तिः श्री खड्ग बहादुर वुढाथोकी)

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, सडक डिभिजन दाङ  ।)

Show All