श्री अरुण कन्स्ट्रक्सन

Form/Company Name: श्री अरुण कन्स्ट्रक्सन
Address: मैवाखोला–१, ताप्लेजुङ ।
Type: Civil Works
Start Date: 2020-09-14
End Date: 2021-09-13
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्तिः  श्री अर्जुन शेर्पा)

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, ताप्लेजुङ ।)

Show All