श्री माँ सन्तोषी कन्स्ट्रक्सन सप्लायर्स

Form/Company Name: श्री माँ सन्तोषी कन्स्ट्रक्सन सप्लायर्स
Address: नैकाप, काठमाडौँ |
Type: Civil Works
Start Date: 2020-07-29
End Date: 2021-07-28
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्तिः श्री मनोज कुमार दास  )

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री त्रिभुवन विश्वविधालय, परिक्षा  ।)

Show All