श्री सुनौला खिम्ती / अजम्बर / शिवराम जे.भी.

Form/Company Name: श्री सुनौला खिम्ती / अजम्बर / शिवराम जे.भी.
Address: भिमेश्वर–१, चरिकोट, दोलखा ।
Type: Civil Works
Start Date: 2020-06-04
End Date: 2023-06-03
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्तिः श्री शिवराम सापकोटा)

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, पानीपोखरी, काठमाडौं ।)

 

 

 

 

Show All