श्री एच.एम.विल्डर्स,

Form/Company Name: श्री एच.एम.विल्डर्स,
Address: बाणगंगा–४, कपिलवस्तु ।
Type: Civil Works
Start Date: 2020-04-14
End Date: 2021-04-13
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

(मुख्य व्यक्ति :- श्री मान बहादुर क्षेत्री)

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री शिवराज नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय चन्द्रौटा, कपिलबस्तु ।)

 
Show All