श्री सोवर्ण/ब्रम्हायणी जे.भी.,

Form/Company Name: श्री सोवर्ण/ब्रम्हायणी जे.भी.,
Address: चाबहिल, काठमाण्डौ ।
Type: Civil Works
Start Date: 2020-03-07
End Date: 2022-03-06
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

(मुख्य व्यक्ति :- श्री उमेश कुमार भण्डारी)

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, बबरमहल, काठमाण्डौ ।

 

(सम्मानित श्री सर्बोच्च अदालतको  अन्तरीम आदेश  अनुसार यस कार्यालयको मिती २०७७/३/१८ को निर्णय बमोजिम  हाललाई कालो सुचि सम्बन्धि कारबाहि स्थगन गरिएको व्यहोरा  सम्बन्धित्  सबैलाई जानकारी गराईन्छ)

Show All