श्री शकम्वरी ट्रेडिङ्ग कन्सर्न,

Form/Company Name: श्री शकम्वरी ट्रेडिङ्ग कन्सर्न,
Address: मखनगल्ली, काठमाण्डौ ।
Type: Civil Works
Start Date: 2020-03-07
End Date: 2021-03-06
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

(मुख्य व्यक्ति :- श्री सजन कुमार चौधरी)

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, सुन्दरीजल आर्सनल कार्यालय, काठमाण्डौ ।

Show All