श्री स्वस्तिक श्रीविनायक कन्स्ट्रक्शन प्रा.ली.

Form/Company Name: श्री स्वस्तिक श्रीविनायक कन्स्ट्रक्शन प्रा.ली.
Address: हेटौंडा–१०, मकवानपुर ।
Type: Civil Works
Start Date: 2020-03-07
End Date: 2021-03-06
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

(मुख्य व्यक्ति :- श्री गणेश प्रसाद भेटवाल)

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, पर्सा, बीरगंज ।

Show All