श्री श्रीदेव सप्लायर्स,

Form/Company Name: श्री श्रीदेव सप्लायर्स,
Address: का.म.न.पा.–६, सरस्वतीनगर, काठमाण्डौ ।
Type: Goods
Start Date: 2020-02-17
End Date: 2021-02-16
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्ति :-  दामोदर दुलाल  )

 

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानवश्रोत तथा प्रशासन विभाग, प्रबन्ध निर्देशनालय नक्साल, काठमाण्डौ ।

सम्मानित उच्च अदालतमाको संयुक्त ईजलास को निर्णय मिति २०७७/११/०४ को निर्णय को आधार मा हाललाई कालो सुचि सम्बन्धि कारबाहि स्थगन गरिएको व्यहोरा  सम्बन्धित्  सबैलाई जानकारी गराईन्छ)

Show All