श्री निशा सप्लायर्स,

Form/Company Name: श्री निशा सप्लायर्स,
Address: हेटौंडा उ.म.न.पा.–४, मकवानपुर ।
Type: Goods
Start Date: 2020-02-17
End Date: 2021-02-16
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्ति :-  अशोक न्यासुर  )

 

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :-  श्री दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल (परिवर्तित नामः नेपाल वन निगम लि.) शाखा कार्यालय पथलैया, बारा ।

Show All