श्री पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.,

Form/Company Name: श्री पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.,
Address: तिनकुने, काठमाण्डौ ।
Type: Civil Works
Start Date: 2020-02-17
End Date: 2023-02-16
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्तिः सुमित रौनियार)

 

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :-  श्री सडक विभाग, काठमाण्डौ उपत्यका सडक विस्तार आयोजना बानेश्वर, काठमाण्डौ ।
 

Show All