श्री युरेशिया बिजनेश प्रा.ली.

Form/Company Name: श्री युरेशिया बिजनेश प्रा.ली.
Address: पेप्सीकोला , काठमाडौँ
Type: Goods
Start Date: 2020-01-25
End Date: 2021-01-24
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्ति :-  श्री राजन कडरिया  )

 

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :-  श्री प्रहरी  प्रधान कार्यालय मनाब्श्रोत तथा  प्रसाशन विभाग ,प्रबन्ध निर्देशनालय नक्शाल काठमाडौँ  ।)

Show All