श्री रमण / पप्पु जे.भी.

Form/Company Name: श्री रमण / पप्पु जे.भी.
Address: जनकपुर-९ , धनुषा
Type: Civil Works
Start Date: 2019-08-06
End Date: 2020-08-05
Cause:
 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :-  श्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ,हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय,टेकु काठमाडौँ ।)

Show All