श्री अरनिको/त्रिशुली जे.भी.

Form/Company Name: श्री अरनिको/त्रिशुली जे.भी.
Address: काठमाण्डौ म.न.पा.–१६, बालाजु काठमाण्डौ ।
Type: Civil Works
Start Date: 2019-12-14
End Date: 2021-12-13
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्ति :-  श्याम बहादुर तामाङ )

 

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :-  श्री संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, सडक डिभिजन, नुवाकोट   ।)

(सम्मानित अदालतको आदेश तथा यस कार्यालयको मिती २०७७/१०/२९ को निर्णय बमोजिम हाललाई कालो सुचि सम्बन्धि कारबाहि स्थगन गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित् सबैलाई जानकारी गराईन्छ)
Show All