श्री शान्ति/राम जे.भी.

Form/Company Name: श्री शान्ति/राम जे.भी.
Address: मध्यपुरठिमी, भक्तपुर ।
Type: Civil Works
Start Date: 2019-12-14
End Date: 2022-12-13
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्ति :-  विनोद मर्हजन/सुरेश सिलवाल )

 

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :-  श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय खलंगा, जुम्ला  ।)

Show All