श्री सुनौला खिम्ती कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि

Form/Company Name: श्री सुनौला खिम्ती कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि
Address: काठमाण्डौ म.न.पा.–३१, तिनकुने, काठमाण्डौ ।
Type: Civil Works
Start Date: 2019-12-14
End Date: 2020-12-13
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्ति :-  धर्म राज भण्डारी )

 

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :-  श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय जोमसोम, मुस्ताङ । )

Show All