श्री ॐ श्री ॐ इन्टरप्राइजेज़

Form/Company Name: श्री ॐ श्री ॐ इन्टरप्राइजेज़
Address: मिनभवन, काठमाडौँ
Type: Goods
Start Date: 2019-11-26
End Date: 2020-11-25
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्ति :-  कपिल प्रशाद पौड्याल )

 

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :-  श्री सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल,प्रधान कार्यालय सशस्त्र प्रहरी महा निरीक्षकको सचिवालय हलचोक काठमाडौँ ।)

 

 

 

Show All