श्री जी.एस. कन्स्ट्रक्सन

Form/Company Name: श्री जी.एस. कन्स्ट्रक्सन
Address: व्यास नपा-१३ , तनहुँ
Type: Civil Works
Start Date: 2019-09-20
End Date: 2021-09-19
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्ति :- बसन्त कुमार आले  )

 

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :-  श्री जलश्रोत तथा सिचाई विकाश डिभिजन कार्यालय, तनहुँन , गण्डकी प्रदेश ।)

Show All