श्री कलाशिला निर्माण सेवा

Form/Company Name: श्री कलाशिला निर्माण सेवा
Address: स्युना-७ (रास्कोट नपा ) कालिकोट
Type: Civil Works
Start Date: 2019-09-20
End Date: 2020-09-19
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्ति :- धर्मराज बम  )

 

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :-  श्री जलश्रोत तथा सिचाई बिकाश सब-डिविजन कार्यालय कालिकोट   ।)

Show All