श्री युनिक इन्जीनियरिंग सेन्टर

Form/Company Name: श्री युनिक इन्जीनियरिंग सेन्टर
Address: का.म.न.पा.-१ काठमाडौँ
Type: Goods
Start Date: 2019-09-20
End Date: 2020-09-19
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्ति :- तुलसीराम लुतेली  )

 

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :-  श्री हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड , हेटौडा मकवानपुर ।)

Show All