श्री शुभ लक्ष्मी निर्माण सेवा

Form/Company Name: श्री शुभ लक्ष्मी निर्माण सेवा
Address: बिरेन्द्रनगर नपा -१२ सुर्खेत
Type: Goods
Start Date: 2019-09-20
End Date: 2021-09-19
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्ति :- कर्ण बहादुर थापा  )

 

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :-  श्री नेपाल खाद्य सस्थांन प्रधान कार्यालय भद्रकाली प्लाजा , काठमाडौँ ।)

Show All