श्री विपिन कन्सक्ट्रसन क्लिन जनशक्ति एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.

Form/Company Name: श्री विपिन कन्सक्ट्रसन क्लिन जनशक्ति एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.
Address: का.म.न.पा.–३, काठमाण्डौ ।
Type: Civil Works
Start Date: 2019-09-05
End Date: 2021-09-04
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्ति :-  )

 

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :-  श्री नेपाल विद्युत प्राधिकरण, हेटौंडा क्षेत्रीय कार्यालय, भुटनदेवी, हेटौंडा, मकवानपुर ।)

Show All