श्री खेमतारा कन्स्ट्रक्सन

Form/Company Name: श्री खेमतारा कन्स्ट्रक्सन
Address: सैना मैना -८ रुपन्देही
Type: Civil Works
Start Date: 2019-07-28
End Date: 2020-07-26
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्ति :- श्री टिना कुमारी शर्मा )

 

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :-  श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय शहरी विकास तथा भवन कार्यालय , रुपन्देही )

Show All