श्री जि. एम. कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि

Form/Company Name: श्री जि. एम. कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि
Address: गोंगबु-६ , काठमाडौँ
Type: Civil Works
Start Date: 2019-07-08
End Date: 2021-07-07
Cause:
 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्ति :- श्री पुरुषोत्तम मानन्धर )

 

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :-  श्री  शहरी विकाश  तथा भवन निर्माण विभाग, संघिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई , सुर्खेत )

 

Show All