श्री लोहनी एण्ड ब्रदर/थोदुङ्ग/सुरुचि जे.भी.

Form/Company Name: श्री लोहनी एण्ड ब्रदर/थोदुङ्ग/सुरुचि जे.भी.
Address: अनामनगर काठमाडौँ
Type: Civil Works
Start Date: 2019-07-08
End Date: 2020-07-07
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मुख्य व्यक्ति :-  )

 

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :-  श्री ग्रामिण पुननिर्माण तथा पुनर्स्थापना आयोजना , जिल्ला आयोजना कार्यालय चरिकोट, दोलखा )

 

(सम्मानित श्री सर्बोच्च अदालतको मिति २०७६/४/१७ को अल्पकालीन अन्तरीम आदेश  अनुसार हाललाई कालो सुचि सम्बन्धि कारबाहि स्थगन गरिएको व्यहोरा  सम्बन्धित्  सबैलाई जानकारी गराईन्छ)

Show All