श्री पी.आर.निर्माण सेवा

Form/Company Name: श्री पी.आर.निर्माण सेवा
Address: बालकुमारी-८ , ललितपुर |
Type: Civil Works
Start Date: 2019-05-17
End Date: 2019-08-27
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :-   श्री व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र , भैसेपाटी,ललितपुर | )

सम्मानित अदालतको आदेश तथा यस कार्यालयको मिति २०७६/५/१० को निर्णय अनुसार निर्माण व्यबसायी पि. आर.निर्माण सेवालाई आजको मिति बाट लागुहुने गरि  कालोसूची बाट फुकुवा  गरिएको व्यहोरा सम्बधित सबैलाई  जानकारी गराईन्छ ।

Show All