श्री सिता निर्माण सेवा

Form/Company Name: श्री सिता निर्माण सेवा
Address: मजकोट – ९ ,जाजरकोट
Type: Civil Works
Start Date: 2019-05-17
End Date: 2020-05-17
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :-   श्री सडक विभाग ,म.प. क्षत्रीय सडक निर्देशनालय, डिभिजन सडक कार्यालय बिरेन्द्रनगर, सुर्खेत |)

Show All