श्री नेशनल वयोमेडिकल प्रा.ली.

Form/Company Name: श्री नेशनल वयोमेडिकल प्रा.ली.
Address: त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ |
Type: Goods
Start Date: 2019-05-17
End Date: 2022-05-16
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :-   श्री स्वास्थ्य सेवा विभाग, आपूर्ति व्यवस्था महाशाखा ,टेकु, काठमाडौँ | )

 

Show All