श्री एल.जि.ए. कन्स्ट्रक्सन,

Form/Company Name: श्री एल.जि.ए. कन्स्ट्रक्सन,
Address: काठमाडौँ-३५ कोटेश्वर
Type: Civil Works
Start Date: 2019-04-23
End Date: 2021-04-22
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :-   श्री नेपाली सेना ,नं २७ बाहिनी अड्डा,चोहर्बा ब्यारेक ,सिराहा    )

Show All