श्री के.एन.एस.ट्रेडर्स एण्ड बिल्डर्स प्रा.लि.

Form/Company Name: श्री के.एन.एस.ट्रेडर्स एण्ड बिल्डर्स प्रा.लि.
Address: कलंकी.-१४ काठमाडौँ
Type: Civil Works
Start Date: 2019-04-08
End Date: 2022-04-07
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :-   श्री सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय,सडक डिभिजन ,भरतपुर,चितवन    )

Show All