श्री ग्लोबल बिजनेश सप्लायर्स

Form/Company Name: श्री ग्लोबल बिजनेश सप्लायर्स
Address: सानो भर्र्याङ्, काठमाडौँ
Type: Goods
Start Date: 2019-04-08
End Date: 2022-04-07
Cause:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो सुचना प्रकाशन भएको मिती देखी लागु हुने गरी तपशीलका निर्माण व्यवसायी / आपुर्तीकर्ताहरु लाई देहायको अवधिसम्म कालोसुचिमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी /आपुर्तीकर्ताहरुलाई कालोसुचिमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकाएको कुनैपनि खरिद कारवाहीमा भागलिन नसक्ने व्यहोरा सम्बधित सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

( कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :-   श्री सशस्त्र प्रहरी बल ,नेपाल,प्रधान कार्यालय हल्चोक ,काठमाडौँ   )

Show All