श्री सपना एण्ड सरोज कन्स्ट्रक्सन सप्लायर्स

Form/Company Name: श्री सपना एण्ड सरोज कन्स्ट्रक्सन सप्लायर्स
Address: खलंगा-३ (हाल भे.न.पा-३) जाजरकोट
Type: Goods
Start Date: 2019-01-17
End Date: 2021-01-17
Cause:

सा.ख.एन २०६३ को दफा ६३ को दफा (१) बमोजिम कालो सुचिमा राखिएको हुदा निजले कालो सुचिमा रहेको अबधिसम्म कुनैपनि  सार्बजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने बेहोरा सम्बन्धित्  सबै सार्बजनिक निकायहरुको जानकारीको  लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /

(कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- नेपाल खाध्य सस्थांन प्रधान कार्यालय भद्रकलि काठमाडौँ)

 

Show All