Coastal-Pappu J.V.

Form/Company Name: Coastal-Pappu J.V.
Address: Tinkune,Kathmandu
Type: Civil Works
Start Date: 2019-03-23
End Date: 2022-03-22
Cause:

सार्वजनिक खरिद  ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कालो सुचिमा राखिएको हुदा निजले कालो सुचिमा रहेको अबधिसम्म कुनैपनि  सार्बजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने बेहोरा सम्बन्धित्  सबै सार्बजनिक निकायहरुको जानकारीको  लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /

 

(कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री सिक्टा सिचाई आयोजना ,नेपालगञ्ज बाँके  )

 

 

 


 

Show All
Sher Bahadur Deuwa
Sher Bahadur Deuwa Rt. Hon'ble Prime Minister
Shankardas Bairagi
Shankardas Bairagi Chief Secretary
Maddhu Sudan Burlakoti
Maddhu Sudan Burlakoti Secretary
View all staffs...

Spokesperson

Umesh Dhungana Joint Secretary 01-5906609 9851224133

Information Officer

Information Officer
Tika Raj Pokharel Director 9851218623 /5906649