श्री थापा कगेश्वारी सप्लायर्स प्रा.ली.

Form/Company Name: श्री थापा कगेश्वारी सप्लायर्स प्रा.ली.
Address: कगेश्वारी मनहरा वडा नं ३(दर्ता नं १५६७९२/०७३/०७४)
Type: Goods
Start Date: 2018-02-12
End Date: 2019-02-11
Cause:

सा.ख.एन २०६३ को दफा ६३ को दफा (१) बमोजिम कालो सुचिमा राखिएको हुदा निजले कालो सुचिमा रहेको अबधिसम्म कुनैपनि  सार्बजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने बेहोरा सम्बन्धित्  सबै सार्बजनिक निकायहरुको जानकारीको  लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /

(कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री नेपाल वायुसेवा निगम, कान्तिपथ , काठमाडौँ   )

Show All