श्री नारायणदास श्रीनिवास

Form/Company Name: श्री नारायणदास श्रीनिवास
Address: का.म.न.पा.-२५ इन्द्रचोक काठमाडौँ (दर्ता नं. ५०६२/०३० )
Type: Goods
Start Date: 2018-01-10
End Date: 2020-01-09
Cause:

सा.ख.एन २०६३ को दफा ६३ को दफा (१) बमोजिम कालो सुचिमा राखिएको हुदा निजले कालो सुचिमा रहेको अबधिसम्म कुनैपनि  सार्बजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने बेहोरा सम्बन्धित्  सबै सार्बजनिक निकायहरुको जानकारीको  लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /

Show All