श्री क्वालिटी सेक्युरिटी गुड्स सप्लायर्स

Form/Company Name: श्री क्वालिटी सेक्युरिटी गुड्स सप्लायर्स
Address: का.म.न.पा.-३२ घट्टेकुलो,काठमाडौँ (दर्ता नं. १२२१९६/०७१/०७२)
Type: Goods
Start Date: 2018-01-10
End Date: 2021-01-09
Cause:

सा.ख.एन २०६३ को दफा ६३ को दफा (१) बमोजिम कालो सुचिमा राखिएको हुदा निजले कालो सुचिमा रहेको अबधिसम्म कुनैपनि  सार्बजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने बेहोरा सम्बन्धित्  सबै सार्बजनिक निकायहरुको जानकारीको  लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /

Show All