श्री एन ई एस इन्टरप्राइजेज प्रा.ली.

Form/Company Name: श्री एन ई एस इन्टरप्राइजेज प्रा.ली.
Address: बुढानीलकण्ठ ९, काठमाडौँ
Type: Goods
Start Date: 2017-10-15
End Date: 2018-10-14
Cause:

सा.ख.एन २०६३ को दफा ६३ को दफा (१) बमोजिम कालो सुचिमा राखिएको हुदा निजले कालो सुचिमा रहेको अबधिसम्म कुनैपनि  सार्बजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने बेहोरा सम्बन्धित्  सबै सार्बजनिक निकायहरुको जानकारीको  लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ /

(कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाउने सार्बजनिक निकायको नाम :- श्री नेपाली सेना नॉ २६ बाहिनी अड्डा ,भकुन्डेबेसी ब्यारेक, काभ्रे  )

Show All